Projekt BUS & SMUL

loggaSMUL Svenska som modersmål utomlands (SMUL) är en intresseorganisation som föddes av en händelse. Under hösten 2011 skrev jag en omfattande projektplan för den internationella organisationen Swedish Women’s Educational Association, förkortat SWEA, som gick ut på att stödja barn med svenskan om de bodde utomlands.

En del av denna projektplan antogs och lever vidare som projektet Barn Utomlands & Svenska språket (med den ologiska förkortningen BUS). En kompletterande del, den som som jag driver i sociala medier, passade inte med dåvarande strategi för hur SWEA skulle fungera. Detta genom att jag ville arbeta för att hjälpa alla utlandssvenska barn med att få en chans att lära sig svenska som sitt modersmål. SWEA-styrelsen å andra sidan sidan ville att projektet primärt skulle hjälpa våra medlemmar och ses som en medlemsförmån. SWEA har bara kvinnliga medlemmar, vilket stängde ute papporna.

På så sätt föddes BUS & SMUL. BUS hette till och med SMUL först, innan de båda separerades. Det ena som SWEA-projekt med inriktning på att informera Sweor om svensk flerspråkighet utomlands. Det andra som ett flöde av debatt, information och inspiration, oavsett om man är man eller kvinna, och bor i en miljonstad som LA med tusentals andra svenskar eller är ensam svensk förälder på en liten grekisk ö. SMUL-namnet följde med mig och in på Facebook där arbetet med SMUL som intressegrupp sattes igång i februari 2012.

I SMUL:s slutna forum på Facebook lärde jag känna en rad andra människor som känner lika starkt som jag för flerspråkighet och som har gjort SMUL till den blomstrande intresseorganisation det är idag. Monica Bravo Granström är språkvetare och författare till ”I LOVE svenska”, en handbok för föräldrar som bor utomlands och lever i flerspråkiga familjer. Hon driver även bloggen ”Language for Life”. Monica gick snart med i BUS-projektet och tillsammans anordnade vi en workshop som samlade Sweornas erfarenhet av flerspråkighet som Monica höll på SWEA:s internationella möte i Bologna under hösten 2013.

Under vårt besök träffade vi också Emma Ageberg som har startat Svenska skolan i Bologna. Emma är vinbonde och grafisk designer. Många samtal senare skapade vi tre en nättidning, Magasinet SMUL. Första numret kom ut i maj 2014. Tidningen ligger på nätet och helt gratis att läsa. Fem nummer har publicerats hittills. Magasinet SMUL har sloganen ”Med svenska som livsstil”. Det är så vi ser på det. Vi vänder oss till alla som lever med svenska i andra länder än Sverige, men även de som funderar på att flytta utomlands eller som har återvänt till Sverige med flera språk som de vill hålla vid liv.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Förutom ovan nämnda medlemmar i Team SMUL har vi fler personer som arbetar frivilligt för SMUL i våra olika Facebookgrupper och sidor. SMUL är ingen formell organisation och drivs helt utan medel. Vi har en blygsam inkomst från annonser i Magasinet SMUL som går till tekniska omkostnader. Vi är inte associerade med något politiskt parti i Sverige eller någon annan utlandssvensk organisation – vi sköter oss själva.

SMUL har en rad systergrupper som tillkommit. Dessa består idag av:

  1. SMUL:s uthyrnings- och husbytesgrupp. Mer än 1000 personer är med här för att dela eller hitta information om hus i Sverige och på andra platser i världen som de vill byta eller hyra/hyra ut.
  2. SMUL:s mor- & farföräldergrupp. För våra föräldrar som nu är mor- eller farföräldrar till barn utomlands.
  3. SMUL-gruppen om inlärningssvårigheter & flerspråkighet. För de som har barn som har en inlärningssvårighet i skolan.
  4. SMUL:or & kryddor. Här diskuterar vi all världens recept och matlagning.
  5. SMUL:s bokklubb. I denna tipsar vi om och diskuterar litteratur. Mest svensk. En gång i månaden diskuterar vi också en speciell bok på en bestämd tidpunkt.